ITS - International Totalizator Systems

Det "nye" spillesystem

Det nuværende (2005) spillesystem på de danske væddeløbsbaner er et tidligere svensk system baseret på et amerikansk system leveret af ILTS og sat i dansk drift 12. april 1999. Systemet blev så vidt jeg er orienteret købt meget billigt af svenskerne med henblik på en fælles nordisk pulje af spil, hvilket desværre viste sig ikke umiddelbart at være muligt. Det betød at DanTotos konkurrenceevne blev voldsomt forringet og i 200? overtog Dansk Tipstjeneste DanToto. Dansk Tipstjeneste har senere alligevel formået at udbyde spil sammen med det svenske ATG.

Systemet består af en central OpenVMS Digital Alpha server placeret hos tipstjenesten samt forhandlerterminaler af typen DataMark. Derudover forefindes på banerne operatør-konsoller til kontrol af spilafviklingen. Jeg skrev en omfattende operatørmanual, så arbejdsgangene for operatøren var dokumenteret.

I modsætning til det tidligere AutoTote system har disse terminaler en fler-linjes skærm, hvorpå sælgeren er i stand til at interagere med terminalen. Det betyder også at hvor AutoToten havde meget kortfattede og ikke specielt detaljerede fejlbeskeder forsøger denne terminal at fortælle sælgeren med rimelig stor nøjagtighed hvor fejlen ligger. Ulempen ved denne terminal er indtastningshastigheden, der er meget lavere end AutoTote systemet, hvor erfarne sælgere kunne lave mange spil inden terminalen havde udstedt spillet. Som kompensation for dette kan denne terminal læse - markeringer behøver faktisk blot at være prikker på papiret, og man kan med neglen markere på disse kuponer, så læsefejl hører til sjældenhederne på disse maskiner.

Der findes to grundlæggende konfigurationer af systemet - bane- byspilskonfiguration. Ved byspil anvendes et modem fra hver maskine til at kommunikere med DanTotos centrale system mens der ved banekonfig. anvendes en såkaldt RRC (en multiplekser) til kommunikationen. På hver bane er placeret 2 RRC'ere, der fungerer som primær og back-up kommunikations-multiplekser ind mod DanToto. Det betyder at en bane kan halte sig gennem en løbsdag på blot 1 af de 2 RRC'ere. En RRC kan styre 4 grupper af 15 maskiner, dvs. en normal bane kan styre 60 maskiner under optimale forhold - desværre viste det sig at lange ledninger var/er et problem for systemet. Derudover er der på hver RRC koblet 1 operatør-konsol, 1 oddsviser samt evt. 1 printer. Kommunikationen foregår over et X.25 Datex netværk leveret af et teleselskab. I hver gruppe er maskinerne tilknyttet en UNIK adresse mellem 1 og 15 - skulle der være 2 maskiner med samme adresse i en gruppe fejler systemet alvorligt, bliver ustabilt i gruppen og kassers regnskab sammenlægges - en erfaring gjort på den hårde måde :-(. Til alle regler eksisterer undtagelser, og til Lunden var konfigurationen faktisk 6 RRC'ere og ikke kun 2 - det skyldes Derby-dagens behov for 100+ maskiner.

Oversigtsbillede over banekonfig.
Billede af rackskabet med RRC. Billede af rackskabet med oddsvisere.

På venstre billede ses RRC-delen af rack-skabet med teknikken til banen. Der var til KG tilknyttet 2 RRCere med de dertil hørende Datex-modems samt 2 almindelige analoge modems, der kunne anvendes som backup (hvilket jeg nåede at prøve 1 gang, hvor det viste sig at telefonlinjerne var afmeldt). På højre billede ses oddsviser-delen af rack-skabet - 3 mini-PCere danner billederne, som oversættes til composite fjernsynssignaler i de 3 sorte bokse øverst i skabet. Desuden blev anvendt en NT40 maskine til at opsamle rådata fra RRC'ernes såkaldte IFD udgang og lægge i filer på harddisken. Disse filer blev så distribueret ud til klienterne via Windows Fildeling (overraskende at systemet virkede næsten hver gang, men man lærte at det skulle behandles pænt - tændes i rigtig rækkefølge o.l.). Af sjove episoder med oddsviserne kan jeg nævne at de en gang blev opgraderet, hvorefter velkomst-billedet til KG ikke virkede mere - det var blot gennemsigtigt. Denne fejl måtte jeg ringe til Sverige med for blot at få at vide at der ikke var noget andet fix end at holde sig fra Velkomst-billedet indtil videre. Problemet blev løst midt i 2004, hvor programmet blev rettet til at mene det afvikledes på KG og ikke på en ukendt bane.

Operatørens plads

Det var så her operatøren sad, med en flot udsigt over banen (som jeg har klippet væk da den alligevel var overstyret =hvid på billedet). Som det kan ses havde bane-operatøren 3 skærme at følge med på, men reelt brugte man kun den venstre og oddsbillederne lå i fingrene på det nummeriske tastatur øverst. Når man skulle printe rapporter anvendte man oftest højre terminal, der normalt blot viste omsætningstal for banen. Når man skulle kigge rundt i systemet foregik det også på højre skærm, så man altid havde sin kontrol-skærm til rådighed. Og som det kan ses på kaffekoppen og oddskærmen er det et helt tilfældigt tidspunkt billedet er taget på - det er ikke noget opstillet billede ;-)

Indkøringen

Driftssikkerheden på disse maskiner var under indkøringsperioden voldsomt lavere end det etablerede AutoTote system, blandt andet pga. manglende information om banekonfigurationer. Denne lave driftssikkerhed betød en stigende utilfredshed blandt de sælgere, der skulle betjene systemet og samtidig undskylde overfor kunderne når systemet brød sammen, og de kunder på banerne, der endnu engang ikke nåede at spille. Disse indkøringsvanskligheder koblet med Klampenborgs situation, der på nuværende tidspunkt var meget anspændt pga. vinterens brand betød for KGs vedkommende et fald i kundegrundlag og indtægter, hvilket dog er vendt igen.

Kuponer og Kvitteringerne

Vi har gennem perioden med dette system haft en række forskellige kuponer samt 3 marginalt forskellige kvitteringer. Kvitteringerne blev primært udskiftet da man fandt at de oprindeligt udleverede kvitteringer (med blåt og grønt tryk på bagsiden) var for svage og for gullige, og derfor ikke altid blev læst korrekt af spilleterminalen. Kuponerne er blevet udskiftet flere gange for både at give udtryk for det nye moderselskab samt for at afspejle de tilgængelige spil.

Alle kuponer er 0,22mm tykke, 82 mm brede og har en variabel længde, som det ses på nedenstående scans. Klik på et scan for at se det i 300 dpi.

Den første serie - DanToto selvstændigt

Vinder/Plads/½ kupon
Raketten kupon
Den Sikre kupon
V5 med reserver
V5 lyn
V5 lyn med forvalgt favorit

Den anden serie - DanToto købes af tipstjenesten

Mangler

Den tredje serie - nyt look, 1-2 udgår og erstattes af Sk. Komb

Vinder/Plads
Trio
SuperTrio
Raket
V5
V5 lyn
Sk. Komb
V65
V65 lyn
V75

Kvitteringer

Bortset fra at kvitteringerne fik nyt tryk på bagsiden ifb. tipstjenestens køb, har der kun været 2 serier - gullig og hvid.

eksempel på højt odds - 202.34 i vinder eksempel på højt odds -  i vinder eksempel på højt odds -  i vinder

En vigtig detalje var forvirringen omkring "Den Sikre" spillet, der fra systemets synspunkt blot er en særlig type raket, og derfor udskrives som værende en raket med n-ud-af-m stående på kvitteringen.