SweCo

Der var i Danmark to SweCo systemer i drift - det grå system, der beskæftigede sig udelukkende med registrering samt det rød/orange system, der både indeholdt faciliteter til registrering og beregning.

Det grå system kom i drift på Lunden omkring sommeren 1966 [LS] med et mobilt system i en trailer eller en lastvogn. Dette system blev anvendt både på Amager Travbane og på Lunden. I den mobile enhed skulle have befundet sig tællere bestående af Nixi rør (gløderør med tal i) og af mekaniske tællere, og gløderørerne skulle have lyst stort set konstant så man ikke kunne skelne de forskellige cifre [CJ] - dette siger lidt om belastningen på dette system. I denne periode foregik registreringen af ½-spillet stadig vha. hulkort [CJ]. Mht. til kvitteringerne kunne deres værdi bestemmes udfra deres kantfarve - der fandtes grønne, gule, røde og grå kantstriber til værdier af 5,10,50 og 100 kr (grøn=5, gul=10, rød=50 og grå=100).

Systemet kørte vinder og plads-registrering parallelt med det eksisterende mekaniske system mens ½-spillet (komb) kørte seperat på hulkort [LS,CJ].

I 1978 blev det orange/røde system indført i Danmark (på Klampenborg?). Dette system kunne både registrere spil og foretage beregninger. Systemet var i drift i ca. 4 år og blev ved indførslen af AutoTote systemet demonteret og solgt til svenske baner[LS].

Dette system var det første forsøg med fuldelektronisk registrering og beregning og blev foretaget af Klampenborg.

Det røde system havde en række svagheder - bl.a. at gevinster kun kunne udbetales i samme gruppe af maskiner som spillet var udstedt i. Dette gjaldt hele første sæson, hvorefter der blev konstrueret et kort til tværkommunikation. Datamediet til oplagring af spil var 8" disketter.

Makinen afleverede kvitteringer direkte på kundesiden

Af anekdoter om dette system kan bl.a. fortælles at en lille tysker på en bane (Gelsenkirchen [LS]), der også havde et tilsvarende system ræsede hele vejen til Danmark med kasseapparater i bagagerummet af hans lille folkevogn. Derudover var der ofte udveksling banerne imellem, hvilket maskinerne desværre ikke kunne lide og derfor blev ret ustabile efter flytningen - det var et problem gennem sommeren, hvor både Lunden og Klampenborg kørte - om vinteren kørte systemet rimeligt stabilt.

SweCo forside SweCo bagside"
SweCo hovedcomputer - 3 segmenter på Klampenborg
En SweCo operatør i gang

Kuponerne

Det er lykkedes os at skaffe to eksemplarer, vist nedenfor. Bagsiden af kuponen fortæller, hvorledes man skal angive det sidste ciffer af det antal markeringer, man har foretaget på kuponen - eks. 2 hvis man har 12 markeringer.

En Trio kupon
En udbetalt Trio kupon

I øverste række ses de vigtige informationer om spilletzs type (TRio), indskuddet, løbsdagen, løbet, gruppen (C) og boden (2), et serienummer samt endelig gevinsten. I nederste række er en sekvens af # - de er en repræsentation af bonens serienummer. Alle de mellemrum, der er mellem #, udfyldes ved udbetaling med X, således at bonen klart er markeret som udbetalt.